Naše programy

pre jednotlivcov pre spoločnosti

MOORES
Úspešná kariéra

MOORES
Môj život

MOORES
Talent Program

MOORES
Úspešný v zahraničí

MOORES
pre Ženy

MOORES
Úspešné meno

MOORES
Autentický líder

MOORES
Program Zmeny

MOORES
HR+ Biznis Partner

MOORES
EM/OUT Placement
Program

MOORES Úspešná kariéra

Uspejte na pracovnom trhu, u nás aj v zahraničí, presaďte sa v súčasnej práci, zmeňte kariéru tak, ako ste o tom vždy snívali!

Komu je určený?

Vám, ktorí máte ambície byť úspešní v súčasnej spoločnosti a Vám, ktorí hľadáte úplne novú výzvu.

Čo Vás čaká?

Máte cieľ robiť to, čo Vás baví a byť v tom úspešný.
Overíme spolu realitu Vašej súčasnej situácie.
Otvoríme spolu možnosti Vášho potenciálu a kariérneho smerovania.
Rozvíjate svoje kompetencie koučingom, tréningom a konzultujeme.
Efektívne sa spolu pripravujeme na profesionálny vstup na pracovný trh, na vyjednávanie o povýšení, na pracovné pohovory. Podporujeme Vás pri komunikácii s potenciánym či súčasným zamestnávateľom. To všetko krok za krokom na ceste za vysnívanou kariérou.
Samostatne napĺňate svoje kariérne ambície.

MOORES Môj život

Kvalitný, radostný a naplnený život? Sny? A dnes? Áno! Poďte sa venovať sami sebe a svojmu životu. „Upraceme“ v práci, aby bolo dobre doma, alebo upraceme doma, aby sa darilo v práci? :) Zvládnete s nami aj náročnú situáciu, ktorú Vám život pripravil do cesty.

Komu je určený?

Pre všetkých, ktorí vedia, že v pracovnom či súkromnom živote sú pripravení na zmenu.

Čo vás čaká?

Máte cieľ skvalitniť svoj život – a to stačí.
Overíme spolu čo už pre to robíte a doplníme, čo ešte chýba.
Otvoríme spolu oblasti života, v ktorých chcete zmenu.
Rozvíjate sa individuálnym koučingom.
Efektívne s našou podporou robíte prvé kroky.
Samostatne to už mate v rukách Vy.

MOORES Talent Program

Spojme Tvoj talent, sny, potenciál, záujmy a odvahu a poďme sa pozrieť čo s tým urobiť do budúcna.

Komu je určený?

Ambicióznym študentom a absolventom, ktorí sa pozerajú dopredu a chcú pracovať na sebe. Silne motivovaným tímom na školách, či vo vzdelávacích organizáciách.

Čo vás čaká?

Máš cieľ pozrieť sa, ako môže vyzerať Tvoja úspešná budúcnosť.
Overíme spolu realitu Tvojho talentu, zručností, potenciálu, možností a chuti vziať do rúk svoju budúcnosť.
Otvoríme spolu možnosti, aby to, čo urobíš od dnes Ťa doviedlo k Tvojej vysnívanej úspešnej budúcnosti.
Rozvíjaš sa individuálnym mentoringom a koučingom.
Efektívne spolu nadizajnujeme Tvoj plán.
Samostatne ho uvádzaš do praxe a my Ti asistujeme.

MOORES Úspešný v zahraničí

Kariéra, život, podnikanie v zahraničí? Prečo nie! Ambiciózne uspejte kdekoľvek na svete s tým, kým ste, čo viete a o čom snívate.

Komu je určený?

Všetkým, ktorí sa relokujú, žijú a pracujú v zahraničí, potrebujú sa adaptovať v novom prostredí a chcú tam viesť šťastný, naplnený a úspešný život. Tým, čo chcú rozvíjať kariéru, ale aj tým, ktorí chcú podnikať v zahraničí a uspieť na zahraničnom trhu.

Čo Vás čaká

Máte cieľ uspieť v zahraničí.
Overíme spolu realitu Vašich plánov, schopností a požiadaviek.
Otvoríme spolu možnosti osobnostného rozvoja a kvalitného uplatnenia.
Rozvíjate sa pomocou konzultácií, tréningov a koučingu.
Efektívne spolu realizujeme prvé kroky k Vášmu úspechu v reálnej praxi.
Samostatne napĺňate Váš plán úspešného života v zahraničí.

MOORES pre Ženy

Žena má mnoho rolí a každý deň zastáva mnoho funkcií, či už v pracovnom alebo osobnom živote. Chce viesť šťastný, naplnený a úspešný život. Ako to všetko zvládnuť, určiť si priority, hranice a mať vyvážený život? Poďme nájsť túto rovnováhu, zistiť čo chcete a ako to dosiahnuť.

Komu je určený?

Každej žene, ktorá rieši akúkoľvek stránku svojho života a má chuť a odvahu na zmenu.

Čo Vás čaká

Máte cieľ žiť život, ktorý Vás napĺňa a stať sa ženou, ktorou chcete byť.
Overíme spolu realitu toho, čo pre to robíte a čo ešte musíme dotvoriť.
Otvoríme spolu možnosti, aby sa Vaša osobnosť, sila, potenciál mohli krásne rozvíjať.
Rozvíjate sa koučingom, tréningom a konzultáciami - netradičnou formou na netradičných miestach.
Efektívne spolu prenesieme odhodlanie do života.
Samostatne vyskladáte svoj nový život ženy, akou chcete byť.

MOORES Úspešné meno

Objavte a využite Váš maximálny potenciál, postavený na schopnostiach, ambíciách, talente a skúsenostiach.
Vytvorte si úspešné meno vo Vašej spoločnosti.

Komu je určený?

Všetkým jednotlivcom a tímom, ktorí chcú vyniknúť v prostredí biznisu vytvorením novej značky, alebo rebrandingom.

Čo Váš čaká?

Máte cieľ vybudovať Vaše meno.
Overíme spolu realitu Vášho mena a imidžu. Zistíme, ako využívate svoj potenciál dnes.
Otvoríme spolu možnosti rozvoja Vášho potenciálu a Vašej značky.
Rozvíjate sa individuálnym koučingom a tréningom šitým Vám na mieru.
Efektívne spolu realizujeme postupnú implementáciu stratégie Vašej značky.
Samostatne adaptujete svoje nové meno.

MOORES Autentický líder

Inšpirujte sa na ceste od manažérstva k líderstvu.
Postavte pevný základ riadeniu a naviažte naň svoj autentický líderský potenciál. Buďte so svojim tímom súčasťou vízie a rešpektovanou pridanou hodnotou pre podnikanie.

Komu je určený?

Pre manažérov a lídrov, skúsených aj začínajúcich, pre ktorých je ich rola každodennou výzvou a naplnením.

Čo Vás čaká?

Máte cieľ objaviť a rozvinúť svoju originalitu manažéra a lídra.
Overíme spolu realitu Vašich manažérskych a líderských kompetencií.
Otvoríme spolu možnosti, ako sa stať originálnym a inšpiratívnym lídrom.
Rozvíjate svoj štýl vedenia koučingom, individuálnym tréningom a inšpiráciou známymi lídrami a mentormi.
Efektívne spolu implementujeme Vašu novú stratégiu manažéra - lídra.
Samostatne úspešne napredujete a inšpirujete Vašich ľudí k pozitívnym výsledkom pre Vaše podnikanie.

MOORES Program Zmeny

Naštartujte a profesionálne riaďte zmeny s motivovaným tímom.
Urobte zmenu pozitívnou súčasťou Vášho profesionálneho života a príležitosťou na rast.

Komu je určený?

Majiteľom, riaditeľom firiem, lídrom a projektovým špecialistom.

Čo Vás čaká?

Máte cieľ úspešne riadiť zmenu.
Overíme spolu Vašu víziu a pripravenosť na zvládnutie zmeny.
Otvoríme spolu možnosti ako uspieť s projektom zmeny.
Rozvíjate zručnosti seba a projektového tímu.
Efektívne spolu realizujeme uvedenie, implementáciu a komunikáciu zmeny.
Samostatne úspešne napredujete v riadení zmeny a udržaní novej želanej úrovne.

MOORES HR+ Biznis Partner

Buďte silným profesionálnym partnerom pre biznis.
Zjednoťte potreby spoločnosti, vlastnú motiváciu, trendy v riadení ľudského kapitálu a stratégiu ľudských zdrojov s pridanou hodnotou tak, aby Vás biznis potreboval.

Komu je určený?

Odvážným HR profesionálom, lídrom a majiteľom spoločností

Čo Vás čaká?

Máte cieľ vytvoriť novú identitu Vašej HR roly, HR tímu, HR servisu vo väzbe na obchodnú stratégiu.
Overíme spolu realitu Vášej aktuálnej situácie personálnym a procesným auditom.
Otvoríme spolu možnosti zmeny vo vašej HR identite a HR procesoch.
Rozvíjate talent, potenciál, znalosti, kompetencie Vás a Vášho tímu s podporou poradenstva, koučingu a tréningov na mieru.
Efektívne spolu realizujeme prvé kroky Vašej novej HR stratégie aj pomocou HR marketingu.
Samostatne napredujete v špičkovom dodávaní profesionálneho HR servisu a budujete profesionálne partnerstvo v biznise.

MOORES - HR Partner pre malé a stredné podniky

Srdce firmy je v jej ľuďoch. Získajte praktické a odborné know-how, ktoré posilní kompetencie v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Veďte a motivujte svojich ľudí k maximálnemu výkonu a vytvorte im kvalitné pracovné prostredie.

Komu je určený?

Majiteľom, riaditeľom a manažérom malých a stredných podnikov

Čo Vás čaká?

M áte cieľ motivovať a kvalitne riadiť ľudský potenciál vo Vašej firme.
O veríme spolu realitu biznis a personálnej stratégie audito.
O tvoríme spolu možnosti rozvoja ľudí a personálnych procesov.
R ozvíjate sa koučingom, tréningom a profesionálnymi konzultáciami.
E fektívne spolu realizujeme nastavenie personálnych procesov.
S amostatne napredujete v úspešnom riadení ľudí a zlepšení výsledkov Vašej firmy.

MOORES EM/OUT Placement program

Profesionálne a ľudsky sa pripravte a riaďte fúzie, zoštíhľovanie organizácie, firemné transformácie – reštrukturalizáciu, relokáciu, zmeny vo vedení firmy – ktoré riešia správne umiestnenie, čiastočné či úplné prepúšťanie kvalitných ľudí. Program ocenený cenou HR Gold.

Komu je určený?

Spoločnostiam a ich vedeniu, ktoré čelia týmto zmenám a chcú ich profesionálne zvládnuť.

Čo Vás čaká?

Máte cieľ pripraviť stratégiu EM/OUT placement. (EMplacement vybrať tých čo vedia a chcú
OUTplacement postarať sa o prepúšťaných zamestnancov)
Overíme zdroje, záujem, plány, podporu, možnosti, ale predovšetkých zostavíme kvalitný tím na zvládnutie tejto zmeny.
Otvoríme spolu možnosti internej a externej podpory, nastavíme priamu a efektívnu komunikáciu.
Rozvijate sa pomocou odborných konzultácií, tréningov a koučingu v zvládaní tejto zmeny a podpore Vašich ľudí.
Efektivne a citlivo realizujeme projekt a sme vám odbornou a ľudskou podporou.
Samostatne uchopíte zmenu a budete mať odvahu ňou prejsť.

Nenašli ste čo hľadáte?

VYTVORTE SI SVOJ VLASTNÝ PROGRAM

Čo si myslia naši klienti?

Nenašli ste vhodný program?

Vytvorte si vlastný Moores Špeciál podľa svojej chuti!

Napíšte nám Vaše špeciálne požiadavky